Na natječaj Programa sudjelovanja Interreg Slovenija–Hrvatska prijavili smo projekt „Demenca aCROsSlo“. Rješavanje problematike i zadovoljenje potreba osoba starije životne dobi jedan je od strateških prioriteta Grada Umaga tako da osim samostalne izgradnje Doma za starije i nemoćne osobe, namjera je Grada Umaga, osobama starije životne dobi koje pate od demencije pružiti skrb u vlastitom domu, sve do onog trenutka dok njihovo psiho-fizičko stanje ne bude zahtijevalo smještanje u instituciju.

Demencija je kronična progresivna bolest mozga koja utječe na više funkcije kao što su pamćenje, razmišljanje, orijentacija, razumijevanje, računske operacije, vještina učenja i sposobnost govora i prosuđivanja, i danas predstavlja vrlo ozbiljan medicinski, socijalni i ekonomski problem. Projekt „Demenca aCROsSLO“ nastao je upravo kako bi pokušao potaknuti rješavanje tog pitanja, a iako su partneri u provedbi projekta većinom usko vezani za pogranično područje u Istri, sudjelovanje ciljne skupine i rezultati provedbe projekta odrazit će se na nacionalnu razinu. Posebna aktivnost koja će biti realizirana na području Grada Umaga je uvođenje usluge pomoći u kući.

Partneri u projektu su:

 • Obalni dom upokojencev Izola-voditelj projekta,
 • Dom za starije i nemoćne osobe „Atilio Gamboc“ Umag,.
 • Obalni dom upokojencev Koper,
 • Hrvatska udruga za Alheimerovu bolest, Zagreb(HUAB),
 • Grad Umag
 • Nacionalni inštitut za javno zdravje, Ljubljana

Cilj projekta je poboljšanje kvalitete života osoba s demencijom na prekograničnom području, a u okviru projekta planira se:

 • educirati osoblje koje pruža usluge socijalne skrbi za osobe s demencijom,
 • uspostaviti kontinuiranu suradnju između institucija socijalne skrbi,
 • smanjiti stigmatizaciju osoba s demencijom,
 • proširiti područje pružanja usluge pomoći u kući i izraditi programsko rješenje za vođenje evidencije o pružanju usluga pomoć u kući
 • senzibilizirati javnost o pitanjima osoba s demencijom te povećati znanja i vještina rodbine osoba s demencijom (izrada radnih bilježnica za rodbinu, izrada letaka za građane, informativno pismo za građane, izrada edukativnog filma, izrada privjeska za građane, izrada narukvica za osobe s demencijom, stručne objave u medijima, predavanja za građane i rodbinu i sl.),
 • izraditi priručnik za arhitekte o potrebama osoba s demencijom kao smjernice za projektiranje ustanova socijalne skrbi i izraditi smjernice za građane o postupanju s osobama s demencijom.

Trajanje projekta 01.10.2016.-01.03.2018.

Vrijednost ukupnog projekta 411.707,37 Eura; vlastito učešće 15%

Udio doma Atilio Gamboc 80.485,25 eura vl.učešće 15%
Sredstva iz fonda 68.412,25 eura