Opći akti

– ANEKS br. 7 kolektivnog ugovora

– PRAVILNIK O UNUTARNJEM USTROJSTVU (pročišćeni tekst) 01.12.2023.

– Usvajanje Prijedloga pravilnika o JEDNOSTAVNOJ NABAVI 2023

Akeks br. 6 Kolektivnog Ugovora od 04.04.2023.

CJENIK PUK od 01.01.2023

Odluka o usvajanju cijenika za 2023 godinu

Akeks br. 5 Kolektivnog Ugovora od 01.01.2023.

Aneks br. 4 Kolektivnog Ugovora od 01.12.2022.

–  Pravilnik o izmjenama i dopunama PRAVILNIKA o unutarnjem ustrojstvu, načinu rada i sistematizaciji poslova

Procedura blagajničkog poslovanja

Aneks br. 3 Kolektivnog Ugovora od 01.05.2022.

Aneks br. 2 Kolektivnog Ugovora od 01.03.2022.

Odluka o imenovanju Povjerenstva za rješavanje pritužbi

Pravilnik o korištenju vlastitih sredstava

Odluka o rasporedu godišnjeg odmora za 2020 god.

Sporazum GU – Sindikat

Procedura izdavanja i obračuna putnih naloga

Pravilnik o pripremi i provedbi postupka jednostavne nabave

Pravilnik o zaštiti na radu

Rješenje o imenovanju članova Upravnog Vijeća

Statut Doma za starije i nemoćne “Atilio Gamboc” Umag

Odluka o cijenama dodatak od 01.01.2019.

– Odluka o cijenama usluga Doma

– Tablica sufinanciranja

Procedura praćenja i naplate prihoda i primitaka” Umag

Procedura zaprimanja računa

– Izjava o sukobu interesa – ravnateljica

– Izjava o nepristranosti povjerljivosti i nepostojanju sukoba interesa ” Program pomoć u kući”

Kolektivni Ugovor 27.06.2016.

Aneks Kolektivnog Ugovora 20.12.2018.