Odluka o raspisivanju natječaja za najam poslovnog prostora

Na temelju članka 6. stavka 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN RH br. 125/11), članka 3. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora (SN Grada Umaga br. 14/13) te članka 24. Statuta Doma za starije i nemoćne osobe „Atilio Gamboc“ Umag, a u skladu s člankom 11. Ugovora o zakupu poslovnih prostora potpisanog 18. prosinca 2020. godine s poduzećem „Komunela“ d.o.o. Umag, Upravno vijeće Doma donosi dana 29.11.2021. godine