Zdravstvena njega

zdravstvena_njega

Obuhvaća individualan pristup svakom korisniku. Zdravstveni tim čini liječnik, fizioterapeut, viša medicinska sestra, medicinske sestre, njegovateljice te su u svakom trenutku na raspolaganju korisnicima Doma pružajući maksimalno kvalitetnu zdravstvenu skrb.

Mogućnosti organiziranog provođenja slobodnog vremena, radne terapije, rekreativnih i vjerskih aktivnosti čine zdravstvenu skrb potpunom jer se jednaka pažnja posvećuje i duhu i tijelu.