Razne rekreativne aktivnosti

rekreativne_aktivnosti1

Korisnicima Doma omogućeno je bavljenje raznim rekreativnim aktivnostima poput svakodnevne, njima prilagođene, tjelovježbe, boćališta, knjižnice, boravka u vrtu sa natkrivenom terasom i šetnicom, dječje igralište.

Stručno osoblje osmišljava i organizirana raznovrsne programe za kvalitetno provođenje slobodnog vremena.