Financijska izvješća

Godišnja financijaska izvješća za 2023

Godišnja financijska izvješća za 2022

Godišnja financijska izvješća za 2021

Godišnja financijska izvješća za 2020

Godišnja financijska izvješća za 2019

Godišnja financijska izvješća za 2018

Godišnja financijska izvješća za 2017

Godišnja financijska izvješća za 2016

Godišnja financijska izvješća za 2015

Godišnja financijska izvješća za 2014

 

Godišnja financijska izvješća za 2022

Godišnja financijska izvješća za 2021

Godišnja financijska izvješća za 2020

Godišnja financijska izvješća za 2019

Godišnja financijska izvješća za 2018

Godišnja financijska izvješća za 2017

Godišnja financijska izvješća za 2016

Godišnja financijska izvješća za 2015

Godišnja financijska izvješća za 2014