Na temelju članka 37. Zakona o ustanovama, Ravnateljica Doma za starije i nemoćne osobe „Atilio Gamboc“ Umag donosi

ODLUKU
o poništenju natječaja

Članak 1.
Poništava se natječaj, objavljen dana 01.12.2017. godine , za prijam u službu u Dom za starije i nemoćne osobe „Atilio Gamboc“ Umag, za radno mjesto Medicinska sestra/tehničar (m/ž – jedan (1) izvršitelj) na određeno radno vrijeme koji je objavljen na oglasnoj ploči Grada Umaga, Doma za starije i nemoćne osobe „Atilio Gamboc“ Umag i HZZ te službenim internetskim stranicama .

Članak 2.

Protiv ove Odluke nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 100-01/17-01/01
URBROJ: 2105/05-22/01-17-6
Umag, 14. prosinca 2017.

Ravnateljica Doma
Diana Lekić, mag. oec.