Na temelju članka 37. Zakona o ustanovama, Ravnateljica Doma za starije i nemoćne osobe „Atilio Gamboc“ Umag donosi

ODLUKA
o poništenju natječaja

Članak 1.
Poništava se natječaj, objavljen dana 10.06.2022. godine u trajanju do 11.08.2022. godine , za najam poslovnog prostora koji je  objavljen na oglasnoj ploči Grada Umaga, Doma za starije i nemoćne osobe „Atilio Gamboc“ Umag kao i na Internet stranicama.

Članak 2.
Protiv ove Odluke nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 030-02/22-06/01
URBROJ: 2105/05-19/01-22-13
Umag, 16.kolovoza 2022.                                                                                                                          

Ravnateljica
Diana Lekić, mag. oecc.

ODLUKA