Na temelju članka 37. Zakona o ustanovama, Ravnateljica Doma za starije i nemoćne osobe „Atilio Gamboc“ Umag donosi

ODLUKU

o poništenju natječaja

Članak 1.
Poništava se natječaj, objavljen dana 23. 05. 2022 godine , za prijam u radni odnos na radno mjesto ” Kućni majstor” koji je  objavljen na oglasnoj ploči i web stranici Grada Umaga, Doma za starije i nemoćne osobe „Atilio Gamboc“ Umag i Hrvatskoj burzi rada.

Članak 2.
Protiv ove Odluke nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 030-02/22-06/01

URBROJ: 2105/05-19/01-22-7

Umag , 9. lipnja 2022.                                                                                                                               

      

  Ravnateljica:
Diana Lekić, mag. oecc.

                                                                                                            

 ODLUKA