Na temelju članka 37. Zakona o ustanovama, Ravnateljica Doma za starije i nemoćne osobe „Atilio Gamboc“ Umag donosi

ODLUKU

o poništenju natječaja

Članak 1.

Poništava se natječaj, objavljen dana 15.04.2016. godine , za prijam u službu u Dom za starije i nemoćne osobe „Atilio Gamboc“ Umag, za radno mjesto Njegovatelj/ica (m/ž – tri (3) izvršitelja) na određeno radno vrijeme koji je objavljen na oglasnoj ploči Grada Umaga, Doma i HZZ te službenim internetskim stranicama .

Članak 2.

Protiv ove Odluke nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRILOG