Ovaj projekt sufinanciran je iz Proračuna Istarske županije za 2019. godinu

U cilju pružanja kvalitetne zdravstvene usluge u Domu za starije i nemoćne osobe “Atilio Gamboc” Umag, kontinuirano se provodi zdravstvena skrb o korisnicima koji koriste uslugu smještaja u Domu te uslugu dnevnog boravka kao i programa pomoći u kući. U dosadašnjem poslovanju provode se i specijalistički pregledi i to : dr. psihijatra, fizijatra te liječnika obiteljske prakse, a namjera nam je i suradnja sa dr. urologom. U dosadašnjem poslovanju navedene usluge Dom financira iz vlastitih prihoda. Pregledi se vrše 2* tjedno ili 8*mjesečno. Trenutna popunjenost Doma je 103 korisnika od kojih 30 u stambenom dijelu, 65 korisnika u stacionaru te 8 korisnika koristi uslugu dnevnog boravka. Ukupna planirana sredstva projekta za 2019. godinu iznose 79.620,00 kn,  od čega iznos apliciranih sredstava na proračun Istarske županije iznosi  55.734,00 kn.

Po prijavljenom projektu, od strane Istarske županije, Domu je odobren iznos od 10.000,00 kn za 2019. godinu.

Glavni cilj projekta je poboljšanje stanja i kvalitete zdravstvene usluge korisnika u Domu te osiguravanje zdravstvene, primarne i sekundarne, zaštite korisnika te osiguravanje dostupnosti i pravovremenosti u pružanju specijalističkih usluga korisnicima u Domu, i to, urologa, fizijatra, psihijatra kao i usluga liječnika obiteljske medicine.  Aktivnu podršku prijavi Doma na ovaj natječaj Istarske Županije dao je Osnivač Doma, Grad Umag.

Sukladno Planu za zdravlje i socijalno blagostanje Istarske Županije, aktivnim učestvovanjem u ovom projektu dom  „Atilio Gamboc“ usklađuje svoje djelovanje za otkrivanje i sprečavanje kardiovaskularnih bolesti i drugih kroničnih bolesti, uključujući i depresije koje su prema statistici Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) vodeće u smrtnosti populacije starije životne dobi.  Primjenjujući te podatke na Dom, navodimo da 40% korisnika usluga u domu ima dijagnosticiran neki oblik demencije, ostali boluju od kroničnih bolesti (diabetisa 45% korisnika, karcinom prostate 60% muških korisnika, posljedice moždanih udara 70% korisnika doma).

Zahvaljujemo Istarskoj županiji na odobrenim sredstvima koja će tokom 2019. godine biti utrošena u potpunosti za specijalističke usluge fizijatra, dok će ostale usluge ( specijalističke i obiteljske medicine) Dom financirati iz  vlastitih sredstava.