U  Dječjem  vrtiću  ”Duga”  povodom  obilježavanja  tjedna  zanimanja  skupina  ”Kikići”,  uzrasta  od  4-5 godina,  saznala  je  sve  o  zanimanju  fizioterapeut  u  Domu  ”Atilio  Gamboc”.

 ”Kikići”  su  se  najprije pridružili jutarnjoj tjelovježbi sa korisnicima, a nakon dobrog razgibavanja i zagrijavanja, uputili su se kod  fizioterapeuta.  
Uživali  su  u  masažama  i  upoznali  pomagala  za  hodanje  poput  hodalica  i štaka.
Naravno, posjet je, već tradicionalno, završio druženjem uz kolačiće i sokove.