Vodeći računa o tome da je uloga jedinica lokalne samouprave, između ostalog, stvoriti uvjete za zadovoljenje potreba svih njenih građana, Grad Umag već duži niz godina provodi različite aktivnosti ka postizanju tog cilja, ali i širenja socijalnih usluga u zajednici.

Jedna od aktivnosti u sektoru društvenih djelatnosti bila je i osnivanje javne ustanove Doma za starije i nemoćne osobe “Atilio Gamboc” potkraj 2013. godine. Umaški Dom ima kapacitet 98 mjesta, od kojih 54 u stacionarnom, a 44 u stambenom dijelu. S obzirom na činjenicu da se Dom ne nalazi u mreži ustanova socijalne skrbi, što znači da ga ne sufinanciraju ni Istarska Županija ni Republika Hrvatska, sav teret izgradnje i funkcioniranja Doma pada na korisnike usluga i Grad Umag. Iz tih razloga su prilikom otvaranja Doma materijalna prava zaposlenih bila uređena Pravilnikom o radu, u obimu koje je propisivao Zakon o radu, a koji je nešto niži od prava djelatnika u drugim ustanovama Grada.

S povećanjem broja djelatnika u Domu, Sindikat Istre, Kvarnera i Dalmacije osnovao je svoju sindikalnu podružnicu te je osnivaču Doma, Gradu Umagu, uputio zahtjev za pokretanje postupka kolektivnog pregovaranja u cilju poboljšanja materijalnih uvjeta djelatnika Doma. Grad Umag je prihvatio inicijativu Sindikata za pregovore te je prava djelatnika Doma nastojao ujednačiti s pravima zaposlenih u drugim gradskim ustanovama, s čime se suglasio i Sindikat, na koji način su stvoreni uvjeti za potpisivanje Kolektivnog ugovora dana 27. srpnja 2016. godine.

Na današnji dan o kvaliteti pruženih usluga za 74 korisnika Doma skrbi ukupno 40 djelatnika, od čega je najbrojnije medicinsko osoblje pa tako Odjel njege i brige o zdravlju ima 24 djelatnika, Odjel prehrane i posluživanja 6 djelatnika i administrativno-tehnički odjel 10 djelatnika. Razina popunjenosti Doma, iznad 70% , koju Dom bilježi od siječnja ove godine, osigurava financijsku stabilnost Doma te omogućava povećanje materijalnih prava zaposlenih koja će se realizirati potpisivanjem ovog Kolektivnog ugovora.

Ukupni prihodi-rashodi poslovanja Doma tijekom 2016. godine procjenjuju se na gotovo 7 milijuna kuna.
Potpisivanjem ovog Kolektivnog ugovora, osim prosječnog povećanja plaća zaposlenih za 10%, od kojih je najznačajnije povećanje plaća medicinskog osoblja, povećava se i broj dana godišnjeg odmora, plaćenog dopusta te još neka prava iz rada i po osnovu rada zaposlenih. Koeficijenti za obračun plaće povećavaju se u sljedećim postocima, ovisno o radnim mjestima:
– 4,38% za tajnicu, radnu terapeutkinju i fizioterapeute
– 5% za kućnog majstora
– 8% za medicinske sestre i tehničare
– 9% za njegovateljice
– 5% za kuhare
– 3% za pomoćne radnike u kuhinji
– 12,38% za spremačice i tehničko osoblje

Dom za starije i nemoćne osobe „Atilio Gamboc“ započeo je s useljenjem korisnika u lipnju 2014. godine i od tada do danas primio je ukupno 228 korisnika. Nadstandardna opremljenost Doma, kvalitetna usluga brige o starijim i nemoćnim osobama organizirana u skladu sa najnovijim gerijatrijskim i gerontološkim spoznajama, uz iskusno osoblje i bogatstvo sadržaja, glavne su odlike koje ovaj Dom svrstavaju u red vodećih hrvatskih domova za smještaj starijih i nemoćnih osoba.

IMG_8728

IMG_8730

IMG_8732

IMG_8737