„Ovaj projekt sufinanciran je iz Proračuna Istarske županije“.

Projekt „Poboljšanje kvalitete institucionalne skrbi iz područja zdravstva i socijalne skrbi u Istarskoj Županiji u 2018.godini“

Sukladno Planu za zdravlje i socijalno blagostanje Istarske Županije, aktivnim učestvovanjem u ovom projektu dom „Atilio Gamboc“ usklađuje svoje djelovanje za otkrivanje i sprečavanje kardiovaskularnih bolesti i drugih kroničnih bolesti, uključujući i depresije koje su prema statistici Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) vodeće u smrtnosti populacije starije životne dobi. Primjenjujući te podatke na Dom, navodimo da 40% korisnika usluga u domu ima dijagnosticiran neki oblik demencije, ostali boluju od kroničnih bolesti (diabetisa 45% korisnika, karcinom prostate 60% muških korisnika, posljedice moždanih udara 70% korisnika doma).
Glavni cilj projekta je poboljšanje stanja i kvalitete zdravstvene usluge korisnika u Domu te osiguravanje zdravstvene, primarne i sekundarne, zaštite korisnika te osiguravanje dostupnosti i pravovremenosti u pružanju specijalističkih usluga korisnicima u Domu, i to, urologa, fizijatra, psihijatra kao i usluga liječnika obiteljske medicine. Aktivnu podršku prijavi Doma na ovaj natječaj Istarske Županije dao je Osnivač Doma, Grad Umag.
Ukupna planirana sredstva za navedene usluge iznose 71.400,00 kuna, od čega iznos apliciranih sredstava na proračun Istarske Županije iznosi 49.980,00 kuna.
Odobrena sredstva Istarske Županije iznose 10 tis kuna.

Zahvaljujemo Istarskoj županiji na odobrenim sredstvima koja su utrošena u potpunosti za specijalističke usluge fizijatra, dok je ostale usluge ( specijalističke i obiteljske medicine) Dom financirao vlastitim sredstvima.