Korisnici, su već tradicionalno, sudjelovali na međunarodnoj Mini olimpijadi koja se održala u Domu za starije osobe Izola. Na mini olimpijadi su sudjelovali korisnici iz Doma Umag, Lucija, Koper, Olmo i Izola.
Korisnici su se natjecali u nekoliko disciplina: balonanje, kuglanje, bacanje obruča, u igri pamćenja ”Vesela kupnja”.
Događaj je organiziran u suradnji sa studentima Aplikativne kineziologije, Sveučilišta u Kopru.