I ove godine, već tradicionalno, korisnici Doma su sudjelovali na međunarodnoj Mini olimpijadi koja se održala u Domu za starije osobe Kopar.
Osim umaškog Doma, na miniolimpijadi su sudjelovali i korisnici iz slovenskih domova: Lucija, Koper, Olmo i Izola.
Korisnici su se natjecali u nekoliko disciplina: balonanje, kuglanje, bacanje obruča, u igri pamćenja ”Vesela kupnja”.
Događaj je organiziran u suradnji sa studentima Aplikativne kineziologije, Sveučilišta u Kopru.

Sudjelovanje na međunarodnoj Miniolimpijadi
Sudjelovanje na međunarodnoj Miniolimpijadi
Sudjelovanje na međunarodnoj Miniolimpijadi
Sudjelovanje na međunarodnoj Miniolimpijadi
Sudjelovanje na međunarodnoj Miniolimpijadi
Sudjelovanje na međunarodnoj Miniolimpijadi
Sudjelovanje na međunarodnoj Miniolimpijadi