Na temelju članka 37. Zakona o ustanovama, Ravnateljica Doma za starije i nemoćne osobe „Atilio Gamboc“ Umag donosi

ODLUKU

o poništenju natječaja

Članak 1.

Poništava se natječaj, objavljen dana 20.08.2021. godine , za najam poslovnog prostora koji je  objavljen na oglasnoj ploči Grada Umaga, Doma za starije i nemoćne osobe „Atilio Gamboc“ Umag kao i na Internet stranicama.

Članak 2.

Protiv ove Odluke nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 030-02/21-06/01

URBROJ: 2105/05-19/01-21-4

Umag, 13. rujna 2021.                                                                                                                                                                                                                    Ravnateljica:

                                                                                                            Diana Lekić, mag. oecc.

ODLUKA