Na temelju članka 37. Zakona o ustanovama, Ravnateljica Doma za starije i nemoćne osobe „Atilio Gamboc“ Umag donosi

ODLUKU

o poništenju natječaja

Članak 1.

Poništava se natječaj, objavljen dana 12. srpnja 2021 godine , za prijam u radni odnos u Dom za starije i nemoćne osobe „Atilio Gamboc“ Umag, za radno mjesto Medicinska sestra/tehničar (m/ž  – tražen jedan (1) izvršitelj) na neodređeno radno vrijeme, koji je  objavljen na oglasnoj ploči Grada Umaga, Doma za starije i nemoćne osobe „Atilio Gamboc“ Umag i HZZ te službenim internetskim stranicama .

Članak 2.

Protiv ove Odluke nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 100-01/21-01/01

URBROJ: 2105/05-19/01-21-1

Umag , 14. rujna 2021.                                                                                                                                                                                                                   Ravnateljica:

                                                                                                            Diana Lekić, mag. oecc.

ODLUKA