Na temelju članka 37. Zakona o ustanovama, Ravnateljica Doma za starije i nemoćne osobe „Atilio Gamboc“ Umag donosi

ODLUKU
o poništenju natječaja

Članak 1.
Poništava se natječaj, objavljen dana 22.11.2022. godine u trajanju do 07.12.2022. godine , za prijem u radni odnos na radno mjesto „Njegovatelj/ica“ koji je objavljen na oglasnoj ploči i web stranici Grada Umaga, Doma za starije i nemoćne osobe „Atilio Gamboc“ Umag i Hrvatskoj burzi rada .

Članak 2.

Protiv ove Odluke nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 030-02/22-06/01
URBROJ: 2105-5-19/01-22-20
Umag, 14. prosinca 2022.

Ravnateljica:
Diana Lekić, mag. oecc.

ODLUKA