Na temelju članka 37. Zakona o ustanovama, Ravnateljica Doma za starije i nemoćne osobe „Atilio Gamboc“ Umag donosi

ODLUKU o poništenju natječaja

Članak 1.

Poništava se natječaj, objavljen dana 15.09.2021. godine , za najam poslovnog prostora koji je  objavljen na oglasnoj ploči Grada Umaga, Doma za starije i nemoćne osobe „Atilio Gamboc“ Umag kao i na Internet stranicama.

Članak 2.

Protiv ove Odluke nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 030-02/21-06/01
URBROJ: 2105/05-19/01-21-5 Umag,
22. listopada 2021.

Ravnateljica:
Diana Lekić, mag. oecc.

ODLUKA