Poštovani,
Sukladno Odluci Stožera civilne zaštite Istarske županije Klasa: 810-01/20-01/02, Urbroj: 2163/1-02/19-20-151 od 22.10.2020. godine o nužnim epidemiološkim mjerama u sustavu pružatelja usluga smještaja socijalne skrbi,
osim za udomiteljske obitelji – na području Istarske županije, od 26.10.2020. godine zabranjuju se posjete svim Korisnicima u stambenom i stacionarnom dijelu.
Zabrana će trajati do uspostave povoljne epidemiološke situacije na području Istarske županije, a sve sukladno Uputama i Preporukama Stožera civilne zaštite Istarske županije i Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske.

HRVATSKI

TALIJANSKI